Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek mp3 CD)

Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek mp3 CD) ©Assimil – images non-contractual View larger

1 MP3 CD

Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek mp3 CD)

Katerina Kedra-Blayo & Jean-Loup Chérel
Collection With Ease
- (A1-A2) Beginner & False beginner > (B2) Intermediate
Greek Studied language : GREEK
The pack contains :

1 MP3 CD lasting 3 hrs 50 min

You already have the book and now would like the corresponding recordings in the form of MP3 files.

This box set includes the recordings corresponding to the books Griechisch ohne Mühe (ISBN 9783896250223) and Il nuovo Greco senza sforzo (ISBN 9788886968072).

The recordings include all the texts in Greek for each lesson and the translation exercises from the book. These progressively more challenging texts have been recorded by professional native speakers.

You can download all or part of the MP3 CD recordings onto your MP3 player. You can listen to the texts and exercises non-stop or sentence by sentence. The MP3 CD contains studio quality recordings and as many sound and text files as sentences in Greek in the book. If your player has this feature, the texts are displayed as you listen to them.

- +

Listen to an audio sample :

Would you like to ask a question about one of our products?

contact-us

Would you like to see our products in a shop?

Find resellers

Information

Would you like to find out more about our method?

Find out about Assimil

Subscribe to the newsletter

Subscribe to the newsletter

Receive our latest news, information on new publications and tips by email.