Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek audio CD)

Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek audio CD) ©Assimil – images non-contractual View larger

4 audio CDs

Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek audio CD)

Kedra-Blayo Katerina
Collection With Ease
- (A1-A2) Beginner & False beginner > (B2) Intermediate
Greek Studied language : GREEK
The pack contains :

4 audio CDs lasting 3 hrs 50 min

You already have the book and now would like the corresponding recordings in audio CD format.

This box set includes the recordings corresponding to the books Griechisch ohne Mühe (ISBN 9783896250223) and Il nuovo Greco senza sforzo (ISBN 9788886968072).

The recordings include all the texts in Greek for each lesson and the translation exercises from the book. These progressively more challenging texts have been recorded by professional native speakers.

- +

Listen to an audio sample :

Would you like to ask a question about one of our products?

contact-us

Would you like to see our products in a shop?

Find resellers

Information

Would you like to find out more about our method?

Find out about Assimil

Subscribe to the newsletter

Subscribe to the newsletter

Receive our latest news, information on new publications and tips by email.