Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek mp3 download)

Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek mp3 download) ©Assimil – images non-contractual View larger

Downloadable MP3 files

Τα νέα ελληνικά χωρίς κόπο (Greek mp3 download)

Katerina Kedra-Blayo & Jean-Loup Chérel
Collection With Ease
- (A1-A2) Beginner & False beginner > (B2) Intermediate

MP3 files lasting 3 hrs 50 min

You already have the book and now would like the corresponding recordings in MP3 file format.

This download includes the recordings corresponding to the books Griechisch ohne Mühe (ISBN 9783896250223) and Il nuovo Greco senza sforzo (ISBN 9788886968072), Le nouveau grec sans peine (ISBN 9782700501735)

The recordings include all the texts in Greek for each lesson and the translation exercises from the book. These progressively more challenging texts have been recorded by professional native speakers.

€ 41,58

- +

Listen to an audio sample :

Would you like to ask a question about one of our products?

contact-us

Would you like to see our products in a shop?

Find resellers

Information

Would you like to find out more about our method?

Find out about Assimil

Subscribe to the newsletter

Subscribe to the newsletter

Receive our latest news, information on new publications and tips by email.